Svalevegen familiebarnehage

Stedet med sang og glede

Svalevegen 4a, 7022 Trondheim mob : 990 10 105  epost: [email protected]

Svalevegen familiebarnehage eies og drives av Marit Dahl som jobber 100 % i barnehagen og er barnehagens eneste ansatt. Hun ble utdannet barnehagelærer ved Dronning Mauds minne ( 1995) og har også studert spesialpedagogikk ved universitetet i Trondheim. Tidligere har hun jobbet ved ordinær barnehage, vært ansatt i familiebarnehage samt jobbet som veileder ved ulike familiebarnehager før hun startet egen familiebarnehage. Barnehagen har vært i drift siden august 2008. Eier har selv tre voksne barn hvor kun ett nå bor hjemme (datter 16 år).

Faste vikarer i familiebarnehagen :

Arild Letnes

Eva Eide

Dette er vikarer som kjenner barna godt .

Barnehagen stenges aldri ved sykdom hos ansatte. Kan ikke de faste vikarene stille, leies det inn vikarer fra vikarbyrå.

Alle ansatte har levert godkjent politiattest.